IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Stenodema holsata


Dane na podstawie:
Smreczyński S. 1908a, Gorczyca J. et Wolski A. 2011, Taszakowski A. 2012a, Gorczyca J. et Herczek A. 1988, Stobiecki S. 1883, Smreczyński S. 1906b, Lis B. et al. 2002, Celary W. 2003, Lis B. et Dubiel G. 2013, Smreczyński S. 1910b, Smreczyński S. 1954, Witrylak M. 1977, Kędzior M. et al. 2012, Stobiecki S. 1915, Gorczyca J. et Lis J.A. 2000, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1977, Gorczyca J. et al. 1989, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Tomków M. 1977, Szulczewski A. 1913, Korcz A. et al. 1993, Korcz A. 2003, Enderlein G. 1908, Stichel W. 1960a, Karl O. 1935, Mikołajski M. 1962a, Strawiński K. 1957a, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1993, Burdajewicz S. et Nowacka W. 1995, Herczek A. et Nakonieczny M. 1987, Stichel W. 1933, Stichel W. 1956, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Gorczyca J. 2004a, Siebold C.T. 1839, Brischke C.G.A. 1871, Hałka-Wojciechowicz E. 1997, Gorczyca J. 1999, Gorczyca J. 2001, Strawiński K. 1956b, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Lechowski L. et Cmoluchowa A. 1993, Gierlasiński G. 2017b, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Lanzke A. et Polentz G. 1942, Gierlasiński G. 2016b, Assmann A. 1854, Teicher T. 1893, Stichel W. 1923, Weigel J.A.V. 1806, Schilling P.S. 1846, Scholz M.F.R. 1931, Scholtz H. 1847, Lis J.A. 1989b, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Gorczyca J. et Herczek A. 2009, Gorczyca J. et Herczek A. 1995, Gizdoń A. et Gorczyca J. 2005, Gorczyca J. et Herczek A. 1989, Lis J.A. 1987b, Nowicki M. 1868, Lis B. et al. 2004, Gorczyca J. 1994a, Chłond D. et Gorczyca J. 2009, Chłond D. et Gorczyca J. 2004, Herczek A. 1987

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017