IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Stenotus binotatus


Dane na podstawie:
Taszakowski A. 2012a, Gorczyca J. et Herczek A. 1988, Gorczyca J. et Wolski A. 2011, Stobiecki S. 1883, Lis B. et al. 2002, Celary W. 2003, Lis B. et Dubiel G. 2013, Kędzior M. et al. 2012, Gorczyca J. et Lis J.A. 2000, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Smreczyński S. 1954, Smreczyński S. 1906b, Schumacher F. 1913b, Strawiński K. 1965b, Korcz A. 1993, Łęgowski D. et Lis B. 2008, Lis J.A. et Gorczyca J. 1991, Lis J.A. et al. 1995, Gorczyca J. et Herczek A. 1991a, Strawiński K. 1957a, Kuhlgatz T. 1901, Stichel W. 1960a, Burdajewicz S. et Nowacka W. 1995, Herczek A. et Nakonieczny M. 1987, Karl O. 1935, Lis B. 2010a, Stichel W. 1933, Stichel W. 1956, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Gorczyca J. 2004a, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1993, Gorczyca J. 1999, Gorczyca J. 2001, Hebda G. 2011, Strawiński K. 1956b, Strawiński K. 1960, Strawiński K. 1966c, Strawiński K. 1966a, Gierlasiński G. 2017b, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Hebda G. et Lis B. 2007, Gierlasiński G. 2016b, Hebda G. et Kocorek A. 2012, Scholz M.F.R. 1931, Korcz A. 2010b, Łęgowski D. 2009, Polentz G. 1944, Scholtz H. 1847, Assmann A. 1854, Lis J.A. 1989b, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Gorczyca J. et Herczek A. 2009, Hanus K. et Lis B. 2014, Gizdoń A. et Gorczyca J. 2005, Gorczyca J. et Herczek A. 1989, Chłond D. et al. 2005, Chłond D. et Gorczyca J. 2009, Gorczyca J. 1994a, Noga P. et Lis B. 2015, Strawiński K. 1959c, Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2000, Fedorko J. 1959

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017