IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Stictopleurus pictus


Dane na podstawie:
Lipa J.J. et al. 1977, Lis B. et al. 2008, Korcz A. 2003, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1993, Trojan P. et al. 1994, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Strawiński K. 1966c, Polentz G. 1944, Noga P. et Lis B. 2015, Cmoluchowa A. 1971, Cmoluchowa A. 1964, Karczewski J. 1967

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017