IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Trapezonotus arenarius


Dane na podstawie:
Kiss J. et Olasz K. 1907, Lis B. et al. 2002, Lechowski L. 1989b, Lis J.A. et Lis B. 1994b, Lis J.A. et al. 1995, Tarnawski D. 2013a, Smreczyński S. 1954, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Scholz M.F.R. 1931, Assmann A. 1854, Smreczyński S. 1906b, Noga P. et Lis B. 2015, Cmoluchowa A. 1971, Taszakowski A. et al. 2016, Lis J.A. et Lis B. 1997

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017