IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Tritomegas bicolor


Dane na podstawie:
Smreczyński S. 1954, Lis J.A. et al. 2012, Smreczyński S. 1906b, Kotula B. 1890, Strawiński K. 1962, Lis J.A. 1989a, Wi±ckowski S. et Wi±ckowska I. 1968, Stobiecki S. 1915, Stobiecki S. 1886, Strawiński K. 1958a, Szulczewski A. 1913, Abraszewska-Kowalczyk A. et Kowalczyk J.K. 2002, Kasprowicz A. 1963, Polentz G. 1943, Szulczewski A. 1908, Bunalski M. et al. 2010, Skórka S. 1994, Trojan P. 1989, Lis J.A. et Lis B. 1994b, Siebold C.T. 1839, Stichel W. 1960a, Korcz A. 2003, Karl O. 1935, Lis J.A. et al. 1995, Mikołajski M. 1961c, Mikołajski M. 1962d, Schmidt E. 1928a, Engel H. et Hedicke H. 1934, Engel H. 1938, Lis B. et Lis J.A. 2009, Lis B. 2010a, Wagner E. 1941a, Kocorek A. 1996, Kosicki S. 1958, Brischke C.G.A. 1871, Hebda G. 2011, Strawiński K. 1956b, Trojan P. et al. 1994, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Strawiński K. 1956a, Strawiński K. 1960, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1993, Hebda G. et Lis B. 2007, Assmann A. 1854, Korcz A. 2010b, Scholtz H. 1847, Weigel J.A.V. 1806, Schilling P.S. 1844, Schumacher F. 1911b, Schumacher F. 1912a, Lis J.A. 1989b, Scholz M.F.R. 1931, Skora H. et al. 2013, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Lis B. et Danielczok-Demska T. 2001, Lis J.A. 1987a, Chłond D. et Gorczyca J. 2009, Nowicki M. 1868, Noga P. et Lis B. 2015, Strawiński K. 1959c, Cmoluchowa A. 1964, Strawiński K. 1957c, Strawiński K. 1963, Cmoluchowa A. 1971, Lechowski L. 1984, Fedorko J. 1957, Strawiński K. 1957b, Cmoluchowa A. 1958, Fedorko J. 1959

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017