IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

O PROJEKCIE


Pomysł tej strony jest oparty na idei zebrania w jednym miejscu wskazówek do oznaczania gatunków ze wszystkich rodzin Heteroptera mających swoich przedstawicieli w faunie Polski. Ponadto w sekcji Rozmieszczenie znajdują się szczegółowe informacje o występowaniu każdego gatunku w Polsce. Układ plików został skonstruowany tak, aby zapewnić możliwie najlepszy sposób płynnego poruszania się pomiędzy poszczególnymi rodzinami. W wielu przypadkach klucze są tłumaczeniem prac napisanych w języku niemieckim, francuskim i angielskim. Ponieważ jest to tłumaczenie amatorskie, w przypadku wątpliwości, pod tłumaczeniem umieszczono zawsze tekst oryginalny.
Celem tego projektu jest szeroko rozumiana popularyzacja tej grupy owadów.

Na stronach wykorzystano następujące prace:
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate - Saldidae". A. Wróblewski. Warszawa 1968.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6a. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2002.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2004.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2008.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae". B. Lis. Toruń 2007.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 11. Korowcowate (rozwałkowate) - Aradidae". J. A. Lis. Toruń 2001.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 13. Puklicowate - Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae". J. Lis, B. Lis. Toruń 1998.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae". J. Lis. Toruń 2000.
- "Heteroptera Poloniae 1. Coreoidea. Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae". B. Lis, A. Stroiński, J. Lis. Opole 2008.
- "Heteroptera Poloniae 2. Pentatomoidea 1. Acanthosomidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutteleridae, Thereocoridae". J. A. Lis, B. Lis, D. Ziaja, Opole 2012.
- "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I". J. Gorczyca, Warszawa 2007.
- "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II". J. Gorczyca, A. Wolski, Warszawa 2011.
- "Faune de l'Europe et du Bassin Mediterrian. Tom 7. Hemipteres. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae". J. Pericart. Paris 1972.
- "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. Wegner et H. H. Weber", Paris 1964.
- "Faune de France, tom 84. Heteropteres Lygaeidae Euro-Mediterraneens. J. Pericart", Paris 1998.
- "Słownik entomologiczny". J. Razowski. Warszawa 1987.
- "Fauna Polski: charakterystyka i wykaz gatunków. T. 1, Annelida, Arthropoda pro parte, Insecta pro parte (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera). Bogdanowicz W. et al". Warszawa 2004.

Autor strony pragnie podziękować następującym osobom za pomoc w tworzeniu tej strony, udostępnienie zdjęć, przekazanie okazów lub pomoc merytoryczną:

- dr Grzegorz Hebda (pomoc w uzyskaniu dostępu do kilkudziesięciu publikacji o Heteroptera Polski oraz udostępnienie okazów blisko 200 gatunków w celu wykonania zdjęć oraz ponad 50 fotografii pluskwiaków w naturze);

- prof. dr hab. Jerzy Lis (pomoc w uzyskaniu dostępu do kilkudziesięciu publikacji o Heteroptera Polski oraz pomoc merytoryczna);

- dr Artur Taszakowski (pomoc w uzyskaniu dostępu do kilkudziesięciu publikacji o Heteroptera Polski oraz udostępnienie zdjęć);

- dr Robert Rozwałka (pomoc w uzyskaniu dostępu do kilku publikacji o Heteroptera Polski);

- Tomasz Rutkowski (pomoc w uzyskaniu dostępu do kilku publikacji o Heteroptera Polski);

- dr Grzegorz Dubiel (udostępnienie okazów w celu wykonania zdjęć);

- Jacek Kurzawa (pomoc przy tworzeniu strony w początkowej fazie jej powstawania);

- Aneta Itczak (udostępnienie kilkunastu zdjęć pluskwiaków w naturze);

- Jarosław Regner (udostępnienie okazu A. depressus);

- Antoni Kwiczała (udostępnienie zdjęć);

- Adam Woźniak (udostępnienie zdjęć);

- Eugeniusz Markiewicz (udostępnienie zdjęć);

- Krzysztof Przendziono (udostępnienie zdjęć);

- Mariusz Gwardjan (udostępnienie zdjęć);

- Paweł Niemiec (udostępnienie zdjęć);

- Rafał Celadyn (udostępnienie zdjęć);

- Ryszard Orzechowski (udostępnienie zdjęć);

- Stanisław Szafraniec (udostępnienie zdjęć);

- Witold Ochał (udostępnienie zdjęć);

Wszystkie zdjęcia zawarte w sekcji "Ikonografia" zostały wykonane przez autora strony, chyba że zaznaczono inaczej.

Autor: Grzegorz Gierlasiński

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2018.

darmowe statystyki www